Registracija Prijava
Prijava
{{ errors.first('username') }}
{{ errors.first('password') }}

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana

 

SPLOŠNO

1. Ta pravila določajo pogoje uporabe Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana, ki jo izdaja Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana.

2. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja, imajo naslednji pomen:

  • imetnik je oseba, ki je izpolnila pristopni obrazec in pridobila Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana,
  • jabolka zvestobe so bonitete, ki se imetniku v določenem časovnem obdobju nalagajo na Kartico zvestobe in se pridobijo v skladu z določili teh splošnih pogojev,
  • prinosnik je oseba, kateri je imetnik na lastno odgovornost dal v uporabo svojo Kartico zvestobe (npr. obesek za ključe) in ki zbira ter koristi bonitete z iste Kartice zvestobe kot imetnik ter je deležen enakih ugodnosti kot imetnik.

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV KARTICE ZVESTOBE

3. Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana (v nadaljevanju: Kartico zvestobe) lahko brezplačno pridobijo vse fizične osebe, starejše od 15 let. 

4. Kartico zvestobe lahko uporabljajo imetnik kartice ter prinosniki, pri čemer Lekarna Ljubljana ne prevzema odgovornosti za uporabo Kartice zvestobe prinosnika.

5. Stalno Kartico zvestobe je mogoče pridobiti z oddajo popolno izpolnjenega pristopnega obrazca (izpolnjeni vsi obvezni podatki) v vsaki poslovni enoti Lekarne Ljubljana ali v poslovnih enotah poslovnih partnerjev Lekarne Ljubljana, z oddajo po pošti na naslov Kartica zvestobe Lekarne Ljubljana, p. p. 3748, 1001 Ljubljana, ali z izpolnitvijo pristopnega obrazca preko spletne strani www.lekarnaljubljana.si oziroma www.karticazvestobe.si.

6. Na pristopnem obrazcu, ki ga bodoči imetnik popolno izpolni in odda za pridobitev stalne kartice, je na voljo začasna kartica, ki velja dva meseca od datuma začetka uporabe (prvo skeniranje na izdajnem mestu). Če v tem času Lekarna Ljubljana ne prejme popolno izpolnjenega pristopnega obrazca za izdajo Kartice zvestobe, bodo zbrane bonitete na začasni kartici prenehale veljati oziroma se bodo izbrisale. Začasna kartica bo tako postala neuporabna. Pridobitev začasne kartice z izpolnitvijo spletnega pristopnega obrazca ni možna.

7. Imetnik z oddajo popolno izpolnjenega pristopnega obrazca (izpolnjeni vsi obvezni podatki) za izdajo Kartice zvestobe sprejema splošne pogoje poslovanja Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana.

8. Imetnik pridobi stalno Kartico zvestobe v 15 delovnih dneh po oddaji popolno izpolnjenega pristopnega obrazca za izdajo Kartice zvestobe.

9. Poleg stalne Kartice zvestobe pridobi imetnik tudi tri dodatne, posebne obeske za ključe z enako kodo EAN kot stalna kartica, ki lahko nadomestijo Kartico zvestobe in se uporabljajo na enak način kot Kartica zvestobe.

10. Imetnik lahko dodatne, posebne obeske za ključe da v uporabo prinosnikom (npr. svojim družinskim članom) in tako vsi skupaj pridobivajo in unovčujejo jabolka zvestobe, ki se beležijo na imetnikovi Kartici zvestobe.

11. Imetnik se zavezuje, da bo izdajatelju Kartice zvestobe, Lekarni Ljubljana, na primeren način (po pošti, po e-pošti ali ustno s klicem na 080 71 17) posredoval morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za  poslovanje s Kartico zvestobe, na primer spremembo naslova, telefonske številke itd. Spremenjene podatke bo Lekarna Ljubljana upoštevala najkasneje v 15 delovnih dneh in o tem imetnika Kartice zvestobe tudi obvestila (pisno, preko e-pošte ali ustno). 

 

UPORABA KARTICE ZVESTOBE

12. Imetnik kartice pridobiva jabolka zvestobe z nakupi izdelkov v poslovnih enotah Lekarne Ljubljana ali v poslovnih enotah poslovnih partnerjev Lekarne Ljubljana (seznam poslovnih partnerjev Lekarne Ljubljana, pri katerih lahko imetniki Kartice zvestobe uporabljajo Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana, se nahaja na spletni strani www.lekarnaljubljana.si), pri čemer se v vrednost nakupov ne šteje nakup zdravil in izdelkov na recept ter galenskih izdelkov. Imetnik kartice ob nakupu v kateri koli poslovni enoti Lekarne Ljubljana ali poslovnega partnerja Lekarne Ljubljana v vrednosti petih evrov s predložitvijo Kartice zvestobe in po uspešno izvedenem plačilu, pridobi eno jabolko zvestobe, ki mu prinaša ugodnosti. Za vsakih nadaljnjih 5 evrov vrednosti nakupa imetnik pridobi dodatno jabolko zvestobe.

13. Imetnik kartice lahko uporablja svojo Kartico zvestobe in koristi bonitete tudi pri nakupu v Spletni Lekarni Ljubljana: www.lekarnaljubljana.si. Ugodnosti kartice se obračunavajo na enak način kot pri nakupu v poslovnih enotah Lekarne Ljubljana, vendar vse ugodnosti niso na voljo v Spletni Lekarni Ljubljana (več o tem na www.lekarnaljubljana.si ali na 080 71 17).

14. Jabolka zvestobe se na Kartici zvestobe seštevajo in jih je mogoče unovčiti ob naslednjem nakupu v vsaki poslovni enoti Lekarne Ljubljana ali poslovnih enotah poslovnih partnerjev Lekarne Ljubljana ali v Spletni Lekarni Ljubljana.

15. Ugodnosti, do katerih je imetnik Kartice zvestobe upravičen, so objavljene na www.lekarnaljubljana.si in www.karticazvestobe.si ali na drugih tržno komunikacijskih materialih Lekarne Ljubljana ali njenih poslovnih partnerjev. Imetniki Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana imajo različne ugodnosti: ugodnosti, ki so odvisne od števila zbranih jabolk na Kartici zvestobe (posamezne ugodnosti in število jabolk, potrebnih za njihovo pridobitev, so objavljene v katalogu ugodnosti Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter na spletni strani www.lekarnaljubljana.si) ter ugodnosti, kjer je potrebna le predložitev Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana. Ugodnosti ne veljajo za nakup zdravil in izdelkov na recept, galenskih izdelkov, začetnih mlečnih formul, izdelkov, ki so že v akciji ali katalogu ugodnosti, darilnih bonov in knjig, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot 6 mesecev ter ostalih izdelkov za katere področna zakonodaja ne dovoljuje prodaje s popusti ali drugimi ugodnostmi. Ugodnosti, pri katerih so imetniki kartice deležni popustov, se med seboj ne seštevajo. Imetnik Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana pa lahko izkoristi tudi brezplačne ugodnosti, kot npr. tehtanje in merjenje krvnega tlaka, merjenje ravni glukoze v krvi, udeležba na strokovnih predavanjih in številne druge ugodnosti. Enake ugodnosti ima tudi prinosnik, saj stalna Kartica zvestobe in trije pripadajoči obeski za ključe delujejo na enak način oziroma kot ena kartica. Pogoji, ki se nanašajo na koriščenje posamezne ugodnosti, so podrobneje opredeljeni v tržno komunikacijskih materialih posamezne ugodnosti.

16. Jabolka zvestobe, ki so zbrana v tekočem letu, veljajo do 31. decembra tekočega leta. Jabolka zvestobe, ki so zbrana v decembru, pa se prenesejo v novo bonitetno obdobje v naslednje leto.

17. V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Lekarna Ljubljana imetnikom Kartice zvestobe za čas sistemskih motenj ne zagotavlja uporabljanja ugodnosti iz naslova Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana. Zagotavlja pa avtomatski naknadni pripis bonitet na Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana (če je bila ob nakupu priložena).
 

ZAGOTAVLJANJE FARMACEVTSKE SKRBI

18. Za pomoč, svetovanje in vprašanja o posameznih izdelkih in storitvah v enotah Lekarne Ljubljana, ki jih ponuja Kartica zvestobe, so imetniku na voljo magistri farmacije in farmacevtski tehniki Lekarne Ljubljana.

 

POMOČ IMETNIKU KARTICE ZVESTOBE

19. Imetnik se lahko za več informacij, pomoč pri pridobitvi Kartice zvestobe in pomoč pri  razumevanju načina obračunavanja bonitetnega sistema jabolk zvestobe ter v primeru izgubljene ali ukradene kartice obrne na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali na elektronski naslov kartica.zvestobe@lekarna-lj.si.

20. Če je Kartica zvestobe Lekarne Ljubljana imetniku na kakršen koli način odtujena, Lekarna Ljubljana ne prevzema odgovornosti za uporabo ugodnosti Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana s strani tretjih oseb. Takoj ko imetnik sporoči, da mu je bila Kartica zvestobe Lekarne Ljubljana odtujena, se le-ta ukine oz. preneha veljati in se bonitete, ki jih še ni uporabila katera koli oseba, prenesejo na novo Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana, najkasneje v 15 delovnih dneh. Prav tako je imetnik upravičen do prenosa bonitetnega sistema jabolk zvestobe pri izgubljeni Kartici zvestobe Lekarne Ljubljana na novo kartico.


ODPOVED KARTICE ZVESTOBE

21. Kartica zvestobe se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove na posebnem obrazcu za odjavo/preklic Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana, ki ga imetnik lahko dobi na spletni strani www.lekarnaljubljana.si oziroma www.karticazvestobe.si ali s klicem na brezplačno številko 080 71 17. Odpoved začne veljati, ko Lekarna Ljubljana prejme pisno odpoved in Kartico zvestobe na naslov: Kartica zvestobe Lekarne Ljubljana, p. p. 3748, 1001 Ljubljana.
Če posameznik odpove Kartico zvestobe, ne bo mogel več izkoristiti ugodnosti, ki so določene v pristopnem obrazcu in teh splošnih pogojih. Lekarna Ljubljana lahko hrani osebne podatke o imetniku do preklica oziroma do odpovedi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan pridobljene osebne podatke o imetniku kartice izbrisati najkasneje v 15 delovnih dneh od dneva prejema odjave oz. preklica in o tem posameznika, ki je to zahteval, tudi obvestiti (po pošti).

22. Lekarna Ljubljana si pridržuje pravico, da lahko Kartico zvestobe kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Če kartico odpove Lekarna Ljubljana, mora imetnik kartice vse ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi Kartice zvestobe, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v enem mesecu. Po tem roku ugodnosti zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti.
 

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

23. Lekarna Ljubljana lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje poslovanja s Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

24. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora Lekarna Ljubljana imetnika Kartice zvestobe na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.lekarnaljubljana.si oziroma na www.karticazvestobe.si.

25. Šteje se, da imetnik Kartice zvestobe soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če Kartice zvestobe ne vrne Lekarni Ljubljana in hkrati ne pošlje pisne odpovedi.

26. Ko Lekarna Ljubljana imetnika Kartice zvestobe na primeren način obvesti o spremembi splošnih pogojev poslovanja, nadaljnja uporaba Kartice zvestobe pomeni, da se imetnik strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja.
 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

27. Z izpolnitvijo pristopnega obrazca imetnik dovoljuje, da Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z obdelovanjem podatkov lahko imetnik posreduje morebitna vprašanja pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov Lekarne Ljubljana na lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si.

28. Lekarna Ljubljana zagotavlja, da osebne podatke imetnikov Kartice zvestobe in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki imetnikov Kartice zvestobe so zaupni. S podatki o imetnikih Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana upravlja le Lekarna Ljubljana. Poslovni partnerji Lekarne Ljubljana prejmejo zbirne podatke o koriščenju posamezne ugodnosti in direktno ne dostopajo do podatkov o imetnikih Kartice zvestobe.

29. Z vnosom svojih osebnih podatkov na pristopni obrazec za pridobitev Kartice zvestobe ter s sprejetjem teh splošnih pogojev imetnik izrecno soglaša, da Lekarna Ljubljana lahko posreduje nekatere podatke o imetniku Kartice zvestobe pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima Lekarna Ljubljana sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci), ki v imenu in za račun Lekarne Ljubljana opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo podatkov imetnikov Kartice zvestobe (npr. tiskarji, infocenter za pomoč imetnikom Kartice zvestobe, IT-podjetja, ki skrbijo za podatkovno bazo upravljavca).

30. Poleg podatkov, ki jih imetnik vnese ob izpolnitvi pristopnega obrazca, se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: naziv izdelka, količina, enota mere, šifra izdelka, cena na enoto mere, vrednost nakupa, čas nakupa, številka dokumenta o nakupu - računa, bonitetne točke – jabolka zvestobe: stanje/unovčene/izdane, popusti, doseženi z nakupom s Kartico zvestobe na posameznem izdelku in računu. Podatki o nakupih zdravil, izdelkov na recept in galenskih izdelkih se ne zbirajo.

31. Imetnik se lahko znotraj pristopnega obrazca oz. obrazca za privolitev obdelovanja osebnih podatkov strinja tudi z nekaterimi dodatnimi nameni obdelovanja osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni za izvajanje storitev Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter lahko to privoljenje tudi kadarkoli želi prekliče oz. spremeni preko obrazca za spremembo ali odjavo od obdelovanja osebnih podatkov imetnikov Kartice zvestobe, ki je dostopen na spletni strani www.lekarnaljubljana.si in v vseh enotah Lekarne Ljubljana.

32. Imetnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, omejitev obdelave podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Imetnik lahko posreduje morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov s strani Lekarne Ljubljana na elektronski naslov lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si. Prav tako ima vsak imetnik Kartice zvestobe, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

33. Zbiranje podatkov o posamezniku je za posameznika prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so v pristopnem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more pridobiti Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana. Lekarna Ljubljana lahko hrani osebne podatke o imetniku Kartice zvestobe do preklica oziroma odpovedi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana. Obvezni podatki, ki jih posameznik posreduje v pristopnem obrazcu so namenjeni kontaktiranju posameznika ter njegovi identifikaciji. Poleg kontaktnih podatkov organizacija zbira tudi podatke, ki so potrebni za namene dodelitve posameznih bonitet imetniku Kartice zvestobe. Podatki o nakupih, namenjeni dodelitvi bonitet imetniku Kartice zvestobe, se lahko hranijo še 5 let od posameznega nakupa. Po poteku 5 let pa se podatki izbrišejo ali pa ustrezno anonimizirajo ter obdelujejo za izvajanje statističnih analiz.
 

OSTALE DOLOČBE

34. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe Kartice zvestobe in iz teh splošnih pogojev, ki jih imetnik in izdajatelj Kartice zvestobe ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

35. Splošni pogoji poslovanja Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana veljajo od 23. 5. 2018 dalje.

 

Zapri